Hlavní menu:

Podmenu:Vznik

Pár slov úvodem

Novodobá historie fary v Bartošovicích v Orlických horách začala v létě roku 1991, kdy si ji manželé Tylšovi zvolili za svůj domov a místo pro založení rodiny. V době studií na Vysoké škole zemědělské se angažovali při organizování aktivit pro mládež, proto i zde pokračovali ve stejném duchu. Pracovali pod hlavičkou občanského sdružení Bratrství, které mělo na faře sídlo. V roce 1994 se toto společenství mládeže setkalo s mezinárodní komunitou Chemin Neuf se sídlem v Lyonu. Po určité době spolupráce se sdružení rozhodlo předat vlastní aktivity i faru této komunitě. Někteří členové sdružení do této komunity vstoupili, jiní ji dle svých sil podporují.

Komunita Chemin Neuf má dnes své české centrum v Tuchoměřicích u Prahy.


Důvody vzniku občanského sdružení Myrha

Přítomnost komunity je nám důležitou oporou v duchovní rovině, ale podpora rodin dle našich tužeb přesahuje rámec aktivit komunity. Proto jsme se rozhodli založit občanské sdružení Myrha, které si podporu rodin vytklo jako hlavní cíl.

Pracujeme převážně s rodiči, kteří se snaží vytvářet radostné a spokojené rodiny. Přesto jsou jejich rodiny často místem bojů, nedorozumění, chronické únavy, úzkosti, obav. Jsou také pracovištěm s neomezenou pracovní dobou, místem, kde chybí čas na vnitřní zrání, odstup, nadhled, odpočinek a posilu od lidí zvnějšku. Každá rodina je dnes svým způsobem ohrožená a investice do prevence je i tady, tak jako v jiných oblastech, nejvíce účinná.


Vznik sdružení Myrha

Vznik sdružení iniciovali manželé Tylšovi a Lucie Hornová v létě roku 2007.

Sdružení bylo registrováno 11.9.2007.

Ustavující členská schůze proběhla 25.9.2007, na jejímž zasedání byl zvolen tříčlenný výbor sdružení a předseda sdružení.


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2007-2016